Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Infranatuur

Samenvatting Green Deal 196

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo gaat het slecht met de bijen en vlinders in Nederland. Voldoende natuurvariatie heeft een grote economische waarde. Omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het handig om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit. Drie jaar geleden spraken 23 partijen met elkaar af om bij aanleg, beheer en onderhoud van (water)wegen, spoorrails, (hoogspanning)kabels en dijken voor meer natuurvariatie te zorgen.

Resultaten

Door de Green Deal zijn de afgelopen drie jaar steeds meer ondernemers en partijen als Rijkswaterstaat, Gasunie en waterschappen enthousiast geraakt. Ze zijn betrokken bij initiatieven om infranatuur en biodiversiteit op de (bestuurs)agenda te krijgen.

Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit vast te leggen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen. Dit geeft bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven mogelijkheden om zelf ook voor meer natuurvariatie in hun omgeving te zorgen. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een boek met voorbeeldprojecten uitgebracht. Zo kunnen opdrachtgevers bij het plannen en uitvoeren van bijvoorbeeld veilige wegen ook een natuurlijke oplossing kiezen die zowel voor veiligheid als natuurbehoud zorgt.

Er zijn de afgelopen periode ook onverwachte samenwerkingen ontstaan. Zo komt de Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer: de zogenoemde “kleurkeur”. Dit keurmerk is voor aannemers en groenbedrijven die bij het beheer van bermen en andere groenstroken rekening houden met vlinders en bijen.

De Green Deal is op 7 maart 2019 afgerond met de Dag van de Infranatuur. De resultaten van drie jaar samenwerken zijn ook vastgelegd in een e-magazine. De samenwerking rond Infranatuur krijgt een vervolg als onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

E-Magazine

Met infranatuur kom je verder

Website

Infranatuur

Downloads