Infranatuur

Samenvatting Green Deal 196

Rond infrastructurele werken is meer biodiversiteit realiseerbaar. Langs wegen en spoorwegen, onder hoogspanningmasten en bij watergangen en dijken liggen veel terreinen die ecologisch veel potentie hebben. Partijen onderkennen die mogelijkheden en willen binnen deze Green Deal de biodiversiteit stimuleren. Dat doen zij door enerzijds ervaring en kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld in werkateliers. Daarnaast willen zij nieuwe projecten te initiëren. Voorbeelden daarvan zijn het ecologische beheer van bermen in de wijken Het Zand en Wandelbos in Tilburg, ecologische aanpassingen bij station Emmeloord-Zuidervaart en de realisatie van Natuurbank Schardammeroog.

Door samenwerking met de overheid moet er bovendien helderheid ontstaan over interpretatie van natuurregelgeving. Deze wetgeving is gericht op het beschermen van de natuur. Een andere vraag waar deelnemers antwoorden op zoeken is: hoe kunnen we biodiversiteit opnemen in businessmodellen? Meestal behoort creëren van meer natuur niet tot de kerntaken van een bedrijf. Daarnaast is het van belang om de kosten en baten bij het realiseren van nieuwe natuur inzichtelijk te maken, zodat aan de hand daarvan nieuwe verdienmodellen bedacht kunnen worden.

Beoogde resultaten

Partijen willen: - de bewustwording en kennis over biodiversiteit bij infrastructurele werken stimuleren; - de kosten en baten van biodiversiteit inzichtelijk maken; - kennis en ervaringen op het terrein van aanleg, beheer en onderhoud met elkaar delen; - meer duidelijkheid krijgen over de interpretatie van de natuurregelgeving.

Downloads

GD196 - dealtekst - Infranatuur GD196 - samenvatting - Infranatuur GD196 - artikel- Impact van Infranatuur op een natuur-inclusieve samenleving Zie voor hele rapport: https://tinyurl.com/pionieren3 Toetreding Brabant water GD Infranatuur Toetreding RHDHV GD Infranatuur

Downloads