Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Insecten voor Feed, Food en Farma

Samenvatting

Deze Green Deal richt zich op de inspanning van Venik en ketenpartners om onnodige knelpunten in wet- en regelgeving specifiek te duiden en daar waar nodig en mogelijk input te leveren (voorstellen te doen) om deze aan te pakken. Volgens Venik is wet- en regelgeving de voornaamste belemmering om insecten grootschalig te kunnen kweken op reststromen, te verwerken en te vermarkten. Insecten zijn altijd gezien als ‘pest’ of ‘contaminant’; erkenning voor insecten als bulkgrondstof in feed en food vraagt volgens Venik om aanpassingen of richtlijnen in het kader van de volgende wet- en regelgeving:

 • erkenning insecten als ‘landbouwhuisdier’
 • kweek van insecten op reststromen
 • gezondheids- en welzijnswet dieren, nieuwe wet ‘dieren’
 • regulering rond opslag, afdoding en verwerking
 • toelating voor feed-toepassingen
 • novelfood regulation

De aangesloten ketenpartners van Venik gaan eiwitten en energie uit laagwaardige organische reststromen met behulp van insecten op een moderne en winstgevende manier grootschalig in de voedselketen terugbrengen. Insectenkweek is volgens onderzoek van Wageningen UR duurzamer dan conventionele vleesproductie. Deze Green Deal levert mogelijk de volgende voordelen voor de samenleving op:

 • broeikasgasreductie – reductie van CO2, ammoniak en methaan
 • afvalpreventie – kweek op reststromen
 • duurzame teelt – hoge voedingsconversie, geringe mestproductie
 • waterverbruik laag – insecten halen vocht uit voeding, waterverbruik alleen bij schoonmaak, weinig afvalwater en druk op grondwater
 • behoud biodiversiteit – bijvoorbeeld als vervanging van vismeel
 • ruimtewinst – gestapelde kweek
 • eetbaar percentage biomassa is hoog

Beoogde resultaten

De Nederlandse industrie heeft zich in de Eiwitversnellingsagenda uitgesproken om de Nederlandse omzet in duurzame eiwitten binnen 3 jaar minimaal te verdubbelen van ca. 70 tot ca. 150 miljoen euro per jaar. De commissie-Van Doorn stelt in het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ als doel om in 2020 minimaal 50% van het eiwitrijke diervoer uit Europa te halen. Het benutten van nieuwe eiwitbronnen zoals insecten kan hiertoe bijdragen.

Downloads