Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Ja Natuurlijk

Samenvatting Green Deal 137

We staan aan de vooravond van de overgang naar een biobased economy, een economie die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen maar van groene grondstoffen. Betrokkenheid en dialoog van alle maatschappelijke spelers is daarbij van belang. Kunst en cultuur helpen bij deze overgang, door de toekomst op allerlei mogelijkheden te verbeelden. Daarom heeft Stichting Niet Normaal in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag de internationale kunstmanifestatie Ja Natuurlijk (JN) opgezet. JN wil een breed publiek betrekken bij het ontwikkelen van ecologische intelligentie. JN duurt van 16 maart 2013 tot 18 augustus 2013 en vindt plaats in de binnen- en buitenruimten van het Museum voor Actuele Kunst (GEM), het Fotomuseum en het Gemeentemuseum Den Haag. In concrete projecten en kunstwerken komt duurzaam gebruik van water, grondstoffen, mobiliteit en energiebesparing aan bod. JN stelt een fundamentele vraag die in veel duurzaamheiddiscussies verloren gaat: wat is natuurlijk en wie of wat bepaalt dat? Alleen wij mensen? Of hebben bacteriën, atmosferen, dieren, planten en dingen ook inbreng? JN nodigt kunstenaars, wetenschappers, bezoekers en andere spelers uit op zoek te gaan naar ‘onverwachte’ relaties.

Beoogd resultaat

JN levert een bijdrage aan de maatschappelijke dialoog over de biobased economy in alle facetten. Ook laat JN zien hoe nieuwe bruggen te bouwen tussen mens en omgeving, tussen lowtech en hightech, tussen natuur en technologie. JN laat zien dat innovatieve technologie bruggen bouwt en intersectorale samenwerking bevordert. JN zet in op verbreding van kennis en wijsheid door mensen te laten ‘ervaren’. JN vergroot bewustzijn en actieve betrokkenheid bij burgers door ecologische en sociale dilemma’s te verbinden, stimuleert samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers, overheid en media, en geeft het voorbeeld door nieuwe economische modellen te verbeelden en in de praktijk te brengen.

Downloads