Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Land van Bezinning Zuid-Holland

Samenvatting

De betrokken partijen willen samen een of meer nieuwe wellnesslandgoederen realiseren. Daarbij willen ze natuur- en recreatiegebieden rond de economische kern duurzaam inrichten en in stand houden. Doel: het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie, verbetering van natuur en landschap en versterking van de lokale/regionale economie. Uitdaging hierbij is het doorlopen van alle procedures en het vinden van een geschikte locatie voor vestiging van het wellnessbedrijf en substantiële versterking van natuur en landschap, binnen de mogelijkheden van grondaanbod, ruimtelijke ordening en natuurregelgeving.

Beoogde resultaten

Bijdrage aan groei:

  • Realisatie van een landschappelijk ingepast wellnessresort met een oppervlakte van circa 4 à 5 hectare, met gebouwen, tuin en parkeerplaatsen, als onderdeel van een landgoed van 20 à 25 hectare, met natuur en recreatie;
  • Een directe werkgelegenheid van 150 fte op het landgoed en afgeleide werkgelegenheid bij toeleveranciers, bed and breakfast en hotels in de directe omgeving.

Bijdrage aan groen:

  • Duurzaam in stand houden van een omliggende oppervlakte natuur- en/of recreatiegebied van circa 15 à 20 hectare door het uitvoeren van beheer;
  • Inrichting van de oppervlakte natuur- en/of recreatiegebied, als dit nog is gebeurd;
  • Omvorming van de oppervlakte natuur- en/of recreatiegebied, als de huidige inrichting niet voldoet aan de maatschappelijke behoefte van de regio;
  • Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van de oppervlakte natuur- en/of het recreatiegebied via wandel- en/of fietspaden.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/

Downloads