Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Landgoed De Logt

Samenvatting

Partijen realiseren gezamenlijk het nieuw te ontwikkelen Landgoed De Logt. Onderdeel daarvan is de realisatie van een biogasinstallatie. Deze Green Deal helpt om de samenwerking te structureren. Het is een uitdaging om een optimale toepassing te vinden voor de geproduceerde duurzame energie. Daarom draagt de Green Deal ook bij aan het in beeld brengen van lokale toepassingen, zoals levering aan vakantiepark De Reebok.

Beoogd resultaat

Resultaat is een biovergistingsinstallatie op Landgoed De Logt, die duurzame energie produceert uit mest en organische reststoffen afkomstig van het landgoed, zoals bermgras en slootmaaisel. Hierdoor wordt lokaal waarde toegevoegd met lokale reststoffen, en vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen.

Downloads