Natural Plastics BV

Samenvatting Green Deal 114

Het doel van deze Green Deal is boompalen ter ondersteuning van jonge bomen te vervangen door grondankers, gemaakt van biobased materialen. Dat leidt tot kostenreductie bij het planten van bomen en tot CO2-reductie. Het in de markt zetten van dit systeem of vergelijkbare systemen gaat niet vanzelf. Hoewel producent Natural Plastics B.V. inmiddels veel ervaring heeft opgedaan, bijvoorbeeld op de Floriade, zijn veel bedrijven nog niet bekend met dit alternatief.

Deze Green Deal is een voorbeeldproject voor de biobased economy, dat ondersteuning nodig heeft op het gebied van netwerken en kennisverspreiding (groen onderwijs). Dit initiatief draagt bij aan de biobased economy en aan duurzaamheid, omdat afval wordt hergebruikt en de materialen in de bodem worden afgebroken. Hiermee draagt het initiatief bij aan het sluiten van de materialenkringloop. Omdat er erg veel boompalen worden gebruikt, kan de overgang naar het systeem van Natural Plastics B.V. ook CO2-reductie opleveren. Door boompjes te planten met dit systeem kan een kostenbesparing van 20% ten opzichte van de traditionele methode met houten boompalen worden bereikt, omdat er geen kosten voor de verwijdering van de boompalen worden gemaakt. Knelpunten bij dit project zijn marktondersteuning (gebrek aan afzetmarkt) en netwerken (te weinig bekendheid van veel partijen met het systeem).

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat meer bomen geplant gaan worden met behulp van het Keeper Systeem, dat een kostenbesparing in het planten en onderhouden van jonge bomen oplevert. Hiermee draagt deze deal bij aan op duurzaamheid gerichte marktinvesteringen. Het Keeper Systeem wordt nu al geproduceerd.

Website

Natural Plastics

Downloads