Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Natuurvezels

Samenvatting Green Deal 177

Om nieuwe business cases voor de kweek en het gebruik van hennep en vlas te ontwikkelen werken partijen samen in de Green Deal Natuurvezels. Partijen streven naar een optimale verwaarding door alle delen van vezelgewassen te benutten. Zo is hennep een goed alternatief voor katoen in de textielindustrie, maar het kan ook in andere sectoren als grondstof dienen. Bijvoorbeeld als sojavervanger in veevoer en als basismateriaal voor composiet. Daarnaast kan het gebruikt worden als bouwmateriaal.

Beoogd resultaat

Partijen starten vier pilots waarbij hennep wordt ingezet als grondstof voor veevoer, textiel, bouwmateriaal en composieten. Daarbij streven zij naar: -schaalvergroting in de natuurvezelsector; -het ontwikkelen van pilots; -het stimuleren van bedrijven om deel te nemen aan de pilots; -een afzetmarkt creƫren voor 5.000 (of meer) hectaren akkerbouwmatige natuurvezelteelt.

Website

http://www.agro-chemie.nl/nieuws/green-deal-natuurvezels-in-de-startblokken/

Downloads