Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Nederland Hotspot voor Circulaire Economie

Samenvatting Green Deal 156

Het kabinet streeft ernaar een circulaire economie te realiseren en wil de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren (Regeerakkoord 2012). Deze transitie naar een circulaire economie moet onder andere bijdragen aan de ambitie van het Groene Groei-beleid van deze regering.

De partijen in deze Green Deal hebben de ambitie om de transitie naar een circulaire economie vanuit Nederland verder te ontwikkelen en hierin samen te werken. Nederland kan hierbij als gidsland optreden als wereldwijd voorbeeld van een ‘circulaire hotspot’. De inzet van deze Green Deal ligt bij de kopgroep van partners van CCE, AEB en MVO Nederland die gedurende de 3 -jarige looptijd van deze Green Deal investeren in circulaire projecten. CCE, AEB en MVO Nederland doen dit door ruim 50 projecten op te zetten. De focus in deze Green Deal ligt op 2 voor de transitie relevante thema’s:

  • Financiering van een circulaire economie, onder andere door publiek-private samenwerkingsconstructies, ontwikkeling van grondstoffenbanken, materiaalpooling en aanbestedingsbeleid.
  • Leren van sectorale en regionale projecten, zoals die door CCE en MVO Nederland worden uitgevoerd. En kennis ontwikkelen, delen en verspreiden voor de transitie naar een circulaire economie.

Beoogd resultaat

Doel van deze Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door de realisatie van circulaire projecten te bevorderen die opschaalbaar en navolgbaar zijn. Door realisatie van synergie tussen bedrijfsprojecten, het maken van overkoepelende sector- en regionale analyses door CCE, AEB en MVO Nederland en het beleid gericht op Groene Groei kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de circulaire economie positioneren.

Website

Circle Economy

Downloads