Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Nederland op weg naar duurzame zorg (Green Deal 1.0)

Samenvatting Green Deal 190

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel,materialen en grondstoffen. Daar is veel duurzaamheidswinst te behalen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.

De ambitie was dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders waren gestart met een systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De bedoeling was dat zij dit met een keurmerk (zoals de Milieuthermometer) of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk konden maken.

Resultaten

Na drie jaar is duidelijk dat er forse stappen zijn gezet in de systematische verduurzaming van de zorg. Er is duidelijk een beweging op gang gebracht: meer dan 150 partijen – voor het merendeel zorginstellingen – zijn aangesloten. Tientallen zorgbestuurders zijn via de Green Deal geïnformeerd en betrokken geraakt bij het thema duurzaamheid.

De aanpak waarop de Green Deal is geïnspireerd, heeft de gemeente Amsterdam als eerste samen met ziekenhuizen en zorginstellingen toegepast. Na de start van de landelijke Green Deal in 2015 is deze aanpak in 9 regio’s in Nederland uitgerold. Ook een 20-tal individuele ziekenhuizen en zorginstellingen hebben de uitdaging voor het keurmerk Milieuthermometer opgepakt.

Een nulmeting op basis van enquêtes gaf inzicht in de aandacht van cure en care voor het thema duurzaamheid. De Green Deal was verder gericht op kennisvergroting. Dit gebeurde in werkgroepen rondom thema’s als energie, inkoop, voeding en medicijnresten in afvalwater. Zo organiseerde de werkgroep Energie een Energytrek waarin drie instellingen werden geholpen om te verduurzamen. De werkgroep toekomstagenda heeft de zorg van de toekomst als wenkend perspectief uitgetekend.

Een belangrijk ander resultaat van de Green Deal is dat eind 2017 de zorgkoepels NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland, VGN, het ministerie van VWS, medisch specialisten en ook banken zich hebben gecommitteerd aan het gedachtegoed van de Green Deal.  De basis voor een nieuwe Green Deal met als titel ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ werd daarmee gelegd.

Website

https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/

Downloads