Nederlandse WindEnergie Associatie

Samenvatting Green Deal 031

Om in de toekomst volwaardig te concurreren met andere duurzame opties is het nodig de kostprijs (per kWh) van windenergie op zee omlaag te brengen. NWEA en de daarbij aangesloten (c.q. nog aan te sluiten) bedrijven zullen innovatieprojecten oppakken, die bijdragen aan deze kostprijsverlaging. In ruil daarvoor zal het Rijk bijdragen in gunstige randvoorwaarden.

Beoogde resultaten

40% kostprijsreductie, uitbouw van de Nederlandse toppositie in de offshore sector en groei van het aantal hoogwaardige banen in deze sector.

Downloads