Netbeheer Nederland

Samenvatting

De netbeheerders willen als maatschappelijk verantwoorde ondernemers actief bijdragen aan een duurzame energievoorziening, door daar waar mogelijk bij te dragen aan innovatie en duurzaamheid. De netbeheerders willen door middel van deze Green Deal afspraken maken om betere randvoorwaarden te creëren en gezamenlijke barrières op te heffen zodat concrete initiatieven in deals met individuele netbeheerders voortvarender kunnen worden gerealiseerd.

  • Smart grid proeftuinen: Netbeheerders nemen concrete initiatieven in verschillende gemeenten en gaan de juridische ruimte verkennen voor nieuwe arrangementen zoals voor tariefprikkels en opslag van energie;
  • Energiebesparing en slimme meter: Netbeheerders ontplooien rond de kleinschalige uitrol van slimme meters - in samenwerking met marktpartijen - pilots voor energiebesparingsdiensten, displays en aanverwante diensten;
  • Groen gas: Netbeheerders stimuleren en faciliteren de meest efficiënte invoeding van groen gas in het net;
  • Elektrisch vervoer: De netbeheerders investeren vijfentwintig miljoen euro in het realiseren van laadpunten in de openbare ruimte, zonder dit via de tarieven ten laste van de afnemers te laten komen.

Beoogde resultaten

  • Succesvolle smart grid proeftuinen die een voorbereiding zijn op grootschalige toepassingen;
  • Optimale energiebesparingsresultaten rond de uitrol van de slimme meter; - Efficiënte groen gas projecten en onbelemmerde invoeding van groen gas in het gasnet;
  • Een basisinfrastructuur van laadpunten voor elektrisch auto’s in de openbare ruimte.

Downloads