Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Nijmegen

Samenvatting

Deze Green Deal richt zich op 3 initiatieven:

  1. Windenergie op land
  2. Verbetering energieprestatie particuliere woningen
  3. Warmteleiding voor wijken Waalfront en Waalsprong

De initiatieven zorgen voor investeringen, bijvoorbeeld in woningen en in infrastructuur. Verder dragen alle3 de initiatieven bij aan de opwekking van schone energie of aan energiebesparing.

Beoogde resultaten

  • Realisatie van een windpark langs de A15
  • 1.500 bestaande woningen energiezuiniger tot 2015, nog eens 5.000 tot 2020
  • levering van duurzame warmte en restwarmte aan 14.000 woningequivalenten in Nijmegen

Downloads