Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Noord-Nederland

Samenvatting

Noord-Nederland wil haar positie als Energyport van Nederland en Noordwest Europa uitbouwen. In grote lijnen is het noorden ambitieus op het gebied van energie (duurzame energie, energiebesparing), bundeling van energieonderwijs en onderzoek, innovatie, verduurzaming van diverse projecten. De Green Deal bevat een kleine 50 projecten die bijdragen aan deze ambitie. Duurzame energie: Noord-Nederland wil onder meer als groene Gasrotonde in 2020 500 tot 750 miljoen Nm3 biogas/groen gas gaan produceren per jaar (200 miljoen Nm3 in 2015). Energie: Men is hard aan de slag met de oprichting van de Energy Academy / College waarbij MBO, HBO en WO onderwijs wordt gebundeld en nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook nauwe samenwerking gezocht met NW-Duitsland. Innovatie: Uitrol van innovatieve duurzame energieprojecten, zoals de productie van synthesegas en biomethanol, het gebruik van rest- en duurzame warmte, slimme netten, versnelling van elektrisch rijden, verduurzaming woningvoorraad (oa. met financieringsvorm als lenen op basis van woonlasten). Noord-Nederland zal als praktijkregio fungeren om technologische en beleidsmatige innovaties op de speerpunten versneld toe te passen, onderzoek te doen naar en een voorbeeldfunctie te vervullen voor mogelijke uitrol elders.

Beoogde resultaten

  • Productie: in 2020 productie van 500 tot 750 miljoen Nm3 biogas/groen gas per jaar (200 miljoen Nm3 in 2015);
  • Oprichting Energy Academy / College;
  • Versnelling bijna 50 (innovatieve) duurzame energieprojecten op het gebied van energie en grondstoffen en mobiliteit. Op het gebied van bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningvoorraad zal dat leiden tot een toename van de lokale werkgelegenheid en voor energiebesparing bij gebouwen een besparing van 840.000 Nm3 aardgas opleveren.

Downloads