Nova Lignum

Samenvatting Green Deal 116

Het doel van deze Green Deal is het (grootschalig) produceren van bouwmaterialen met een zeer lange levensduur (> 40 jaar) en hoge kwaliteitseigenschappen, die voor 90% van het volume bestaan uit lignocellulose-vezels van diverse oorsprong, gecombineerd met een geopolymeer. Deze vezels kunnen uit bronnen als naaldbomen, berm- en natuurgrassen, stengels van bloemen, glasgroenten en spoeletiketten komen. Deze Green Deal is een voorbeeldproject voor de biobased economy, dat ondersteuning nodig heeft op het gebied van netwerken en wet- en regelgeving. Ligno-cellulose is een belangrijke soort tweedegeneratiebiomassa. Als de productietechnieken geoptimaliseerd worden, komt er veel meer biomassa beschikbaar voor biobased toepassingen, die niet concurreren met de voedselvoorziening.

Beoogde resultaten

  • rendabele businesscase;
  • lancering van hoogwaardig biobased materiaal, dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van waterstabiliteit, levensduur, veiligheid, lage onderhoudsbehoefte, en dat recyclebaar is en geen negatieve invloed heeft op mens en milieu;
  • financiering door bank;
  • contracten met partijen in de bouwwereld;
  • betere benutting van plantenresten voor biogas.

Downloads