Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval

Samenvatting Green Deal 157

De Rijksoverheid is samen met bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen het Onderzoeks- en Opleidingsprogramma Van Afval Naar Grondstof gestart. Dit programma is gericht op het hoogwaardig sluiten van de grondstofketen voor onder ander organische reststoffen. Hieraan wordt uitvoering gegeven door middel van concrete projecten. Organisch afval kan worden vergist tot biogas en compost. Deze verwerkingswijze leidt tot eindproducten met een lage ecologische en economische waarde. Tijdens het afbraakproces ontstaan vetzuren die kunnen dienen als bouwsteen voor hoogwaardige producten, zoals bioplastic. Beoogd wordt het vergistingsproces van gft zodanig te laten plaatsvinden dat in plaats van biogas bioplastic van het type Poly Hydroxy Alkanoaat (PHA) ontstaat. De uit gft geproduceerde bioplastics zijn biologisch afbreekbaar. Partijen zijn van plan het bovenstaande proces te testen en in de praktijk ervaring op te doen door een proefinstallatie op te richten.

Beoogd resultaat

De betrokken partijen willen de gft-inzameling verduurzamen en daarnaast een hoogwaardige verwerkingsoptie ontwikkelen voor GFT. De partijen werken bovendien samen om onderzoek te doen naar de winning van PHA uit gft om zo de productie van bioplastics mogelijk te maken. Daarvoor spreken de partijen af dat in 2014 een pilotinstallatie wordt gerealiseerd voor de productie van PHA. Van het in de pilotinstallatie geproduceerde PHA worden zakjes gemaakt voor de milieuvriendelijke inzameling van gft in de gemeente Venlo.

Downloads