Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Provincie Gelderland

Samenvatting

De diverse initiatieven dragen bij aan verdere verduurzaming van Gelderland. Bij dit project gaat het om duurzame energieproductie. Het project omvat verschillende activiteiten:

  • Betrokken partijen streven naar de aanleg en exploitatie van een biogasnet in de Achterhoek. De gashub heeft mogelijkheden voor directe afname van biogas en opwerkingsmogelijkheden voor groen gas en transportbrandstoffen;
  • Kennis in kaart brengen voor het toepassen van geothermie in het tuinbouwgebied Bergerden in de gemeente Lingerewaard;
  • De mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een kenniscluster van Nederlandse bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen op het gebied van zonne-energietechnologie;
  • Onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een duurzame energiecorridor rond de A15, waarbij diverse duurzame energievormen zoals zon, wind, waterkracht en biomassa worden toegepast in combinatie met oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Resultaten

Gelderland wilde met steun van het Rijk duurzame energieprojecten realiseren, zoals een biogas Infrastructuur Oost Nederland. In februari 2013 is op recreatiegebied Zeumeren de innovatieve vergassingsinstallatie van RGV Holding BV geopend. Het is de eerste biovergassingsinstallatie op deze schaal in Gelderland. De nieuwe biovergassingsinstallatie produceert in eerste instantie syngas voor bio-energie, maar het gas kan op termijn ook voor hoogwaardiger toepassingen worden aangewend. Bijvoorbeeld als transportbrandstof of grondstof voor bioplastics.

Downloads