Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Provincie Limburg

Samenvatting

Zeven projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Limburg:

 • Realisatie van duurzame energiecentrales, restwarmtenetten;
 • Verbeteren van energie-efficiëntie van bedrijventerreinen;
 • Investeringen versnellen door opzet van een energiefonds voor de zorgvastgoedsector.

Projecten gericht op energiebesparing/-efficiëntie:

 • Twee projecten gaan over het leveren van rest- en duurzame warmte vanuit de industrie aan bedrijven en woningen. Hiervoor is onder meer de aanleg van infrastructuurnetwerk nodig;
 • Twee bedrijventerreinen, te weten Chemelot (gemeente Sittard Geleen) en De Beitel (Heerlen);
 • Opzet van een energiefonds waarmee investeringen in energiebesparing in de zorgsector in Limburg kunnen worden bekostigd.

Projecten gericht op hernieuwbare energie:

 • Realisatie van twee duurzame energiecentrales met opwekking uit meerdere hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, biomassa en waterkracht;
 • Het versnellen van het project Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC), gericht op waterkracht.

Beoogde resultaten

 • Realisatie duurzame energiecentrales;
 • 66.000 woningen voorzien van hernieuwbare energie;
 • Restwarmte leveren aan 30.000 woningen en bedrijven;
 • Bedrijventerrein wordt 5% energie efficiënter.

Downloads