Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Provincie Zeeland

Samenvatting

Projecten gericht op energiebesparing en energie-efficiëntie:

  • De provincie Zeeland realiseert samen met bedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone tenminste twee restwarmtekoppelingen in de periode 2011-2013. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om koppelingen tussen een raffinaderij van Total en Martens Cleaning, een bedrijf dat schepen reinigt en maritieme afvalstoffen inzamelt en verwerkt.
  • De provincie Zeeland zal in de periode 2011-2013 een pilot over mobiele warmtebenutting uitvoeren, waarbij warmte per tankwagen wordt vervoerd van leverancier naar klant;
  • Zeeland Seaports realiseert infrastructuur voor de benutting van duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy (LGE) op het Ecopark Terneuzen. De warmte gaat naar ICL Industrial Products, een bedrijf dat gespecialiseerde chemische producten produceert.

Projecten gericht op duurzame energie en groene grondstoffen:

  • Industriële algenteelt: met afvalwater en CO2 uit de industrie worden algen geteeld, die ingezet kunnen worden als diervoedsel of voor groene grondstoffen;
  • Groene Poort: een initiatief voor de productie van bio-ethanol uit biogas, waarbij restwarmte, CO2 en water wordt geleverd aan een kassencomplex;
  • Opschaling van de teelt van groene grondstoffen: teelt van nu nog experimentele nieuwe gewassen voor de BBE;
  • Waterkringloop Zeeuws Vlaanderen: hergebruik van gezuiverd regenwater en afvalwater in de industrie en landbouw.

Project gericht op duurzame energie uit water:

  • In de provincie Zeeland werken partijen aan het realiseren van een getijde-energiecentrale in de Brouwersdam. De beoogde centrale maakt via een opening gebruik van het verval van water.

Resultaten

De Provincie en Zeeland Seaports hebben de mogelijkheden voor benutting van restwarmte in het Sloegebied en de Kanaalzone onderzocht. Het blijkt voorlopig niet haalbaar om grootschalig alle bedrijven met elkaar te verbinden of de restwarmte te benutten voor woningen. Wat wél goed mogelijk is, is op kleine schaal bedrijven met elkaar verbinden om elkaars restwarmte te benutten. Twee restwarmteprojecten zijn gedefinieerd: Sloewarmte en Terneuzen. In het Sloegebied wordt de restwarmte van de raffinaderij van Zeeland Refinery gebruikt door de naastgelegen bedrijven Martens Havenontvangstinstallatie en Covra. Om deze bedrijven met elkaar te verbinden is een apart bedrijf, Sloewarmte, opgericht. In Terneuzen is een nieuwe restwarmtekoppeling in voorbereiding. Een chemisch bedrijf in het havengebied gaat de restwarmte gebruiken van een biomassacentrale die op het Biopark Terneuzen komt.

Downloads