Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Provincie Zuid-Holland

Samenvatting Green Deal 055

Vanuit de Green Deal aanpak geven de Rijksoverheid en partijen in Zuid-Holland een extra impuls aan de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en de economische ontwikkeling in deze provincie die hiermee gepaard gaat. Projecten gericht op energiebesparing en/of verduurzaming:

  • Strategie verduurzaming warmtevoorziening
  • Restwarmte en warmte-infrastructuur, realisatie van een warmtenet, verduurzaming bestaande warmtenetten
  • Warmte-koudeopslag en hoge temperatuuropslag, realisatie bestendigen en intensiveren.

Projecten gericht op hernieuwbare energie:

  • Aardwarmte, realisatie projecten diepere aardwarmte, structurele oplossing vinden voor het ongewenst vrijkomen van aardolie of aardgas bij de winning van aardwarmte
  • Verdere ontwikkeling duurzame energie, onder meer duurzaam bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard, biogas en getijdencentrale.

Beoogde resultaten

  • 14% duurzame warmte, 20 PJ in 2020; een analyse van Zuid-Holland heeft aangetoond dat opwekking van 20 PJ duurzame warmte in 2020 - te leveren aan woningen, utiliteit en kassen - mogelijk moet zijn. Dit komt overeen met het jaarlijkse warmtegebruik van bijvoorbeeld 400.000 woningequivalenten (huishoudens plus utiliteit) en 700 hectare glastuinbouw
  • Realisatie van een aardwarmteproject waarbij een nominaal vermogen van 20 megawatt warmte onttrokken kan worden met hoge temperatuur opslag
  • Realisatie diepere geothermie; dat wil zeggen aardwarmteprojecten (of geothermieprojecten) op een grotere diepte dan 2 km. Dit is de diepte van de bestaande projecten. Het gaat bij diepere geothermie om dieptes van 3,5 tot 4 km.

Resultaten

Uit de Green Deal is het Programmabureau Warmte-Koude Zuid-Holland voortgekomen. Circa 30 publieke en private partijen – waaronder gemeenten, provincie en energiebedrijven, banken en de glastuinbouwsector – sloegen de handen ineen. Samen hebben ze in oktober 2013 het Programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland opgericht, in het verlengde van de Green Deal Duurzame Warmte Zuid-Holland. Het Programmabureau ambieert om in 2020 350.000 woningen én 1.000 hectare glastuinbouw te verwarmen met duurzame warmte. De partijen werken aan een Warmterotonde.
De warmterotonde is de infrastructuur voor de komende 30-50 jaar voor het vervoer van restwarmte en aardwarmte, als andere nieuwe duurzame bronnen. Onder de Warmterotonde valt het grote distributienet, maar ook de lokale initiatieven en lokale bronnen.

Downloads