Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie

Samenvatting Green Deal 141

Het doel van deze Green Deal is dat partijen zich committeren om op termijn alleen duurzame biomassa in te zetten voor energie. Ook maken ze rapportage over specifieke karakteristieken, zoals hoeveelheden, herkomst, broeikasgasreducties en benutting duurzaamheidssystemen van biomassa die voor energie die in Nederland wordt omgezet.

Meer weten?

Informatie vaste biomassa RVO.nl

Downloads