Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Recreatie

Samenvatting

Vanaf 2016 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw op een harde ondergrond niet meer toegestaan. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen buiten de landbouw.

Voor recreatieterreinen is een uitzondering gemaakt omdat hier meer tijd nodig is om de omschakeling te maken. Ondernemers in de recreatieve sector vinden dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet thuishoort in hun gastvrij sector en ondertekenden deze Green Deal om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

Voor 2017 moet er duidelijkheid zijn voor welke recreatiebedrijven er uitzonderingen gemaakt moeten worden. Om dat te bereiken willen de ondertekenaars goede voorbeelden verzamelen en uitdragen én inventariseren welke problemen zich voordoen.

Beoogd resultaat

Partijen willen bereiken dat in 2020 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is teruggedrongen; dat gewasbeschermingsmiddelen alleen nog ingezet worden als andere middelen en methoden tekort schieten; en, dat in resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet.

Website

https://www.recron.nl/gewasbeschermingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen

Downloads