Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Rotterdam Climate Initiative

Samenvatting

Zeven projecten die bijdragen aan halvering van de CO2-uitstoot in 2025 en versterking van de Rotterdamse economie:

 • Duurzame stedelijke mobiliteit;
 • Uitwisseling industriĆ«le restenergie (stoompijp);
 • Rotterdam Biopoort;
 • Groene gebouwen;
 • Wind op Maasvlakte 2;
 • Energiebesparing MKB;
 • Duurzaam Heijplaat (wijk in Rotterdam).

Beoogde resultaten

 • Mobiliteit: 1.000 elektrische voertuigen en oplaadpunten per 2014, 25% van gemeentelijk wagenpark is elektrisch of hybride;
 • Restenergie: aanleg van een stoomleiding die in 2013 circa 20.000 ton CO2 bespaart, uitzicht op 400.000 ton besparing in 2017;
 • Biopoort: aantrekken investeringen voor biomassaverwerking, oprichten handelsbeurs, voorbereiden op- en overslagfaciliteiten;
 • Groene gebouwen: energieprestatiecontracten voor eigen maatschappelijk vastgoed, uitzicht op toepassing in commerciĆ«le kantoorpanden;
 • Wind: 100 MW op de zeewering van maasvlakte 2 in 2014;
 • MKB: toetsing van 2.000 bedrijven op hun energieprestatie door milieudienst Rotterdam, training van andere milieudiensten;
 • Heijplaat: klimaatneutrale wijk.

Downloads