Smart Community voor Energiebesparing in Woningen

Samenvatting

Natuur & Milieu wil op een innovatieve wijze energiebesparing aantrekkelijk maken door woningeigenaren en huurders via een slimme meter zelf direct en realtime inzicht te geven in hun energieverbruik. Daarmee wordt de mogelijkheid gegeven om te besparen en tegelijkertijd kortingen te verdienen op producten en diensten. Het project van Natuur & Milieu richt zich op het opzetten van een zogenaamde smart community van bewoners (woningeigenaren en huurders) om energiebesparing te realiseren. Met de gerealiseerde besparing kunnen de deelnemers via een online platform virtuele energy credits sparen. De credits vertegenwoordigen een reële waarde, waarmee deelnemers korting krijgen op producten en diensten van verschillende duurzame aanbieders. Als ze dit in groepsverband doen, bijvoorbeeld met de hele straat dubbel glas inkopen, krijgen ze nog meer inkoopvoordeel. Natuur & Milieu zal partijen bijeenbrengen die voordelen en kortingen willen geven aan de community en de structuur organiseren waarin dit vorm krijgt. Op de lange termijn kunnen de deelnemers van de community gezamenlijk een speler op de energiemarkt worden, door middel van het reguleren van piekbelasting op het elektriciteitsnet en uitgespaarde CO2-rechten van het leverende energiebedrijf. Natuur & Milieu gaat met dit project als eerste de uitdaging aan om de waarde hiervan deels terug te betalen aan degenen die deze energie hebben bespaard. De uitbetaling zal in de pilotfase door Natuur & Milieu worden gedaan. Later wordt gezocht naar een aparte rechtsvorm in overleg met de partners. Dit business model werkt pas bij voldoende deelnemers in de community (meer dan 10.000). Dit project richt zich op het verkrijgen van de deelnemers.

Beoogde resultaten

Als er aan het eind van het project circa 100.000 deelnemers zijn, kunnen zij gezamenlijk circa 0,5 PJ tot 1,0 PJ per jaar besparen.

Downloads