Soja in Nederland

Samenvatting Green Deal 207

Soja kent veel toepassingsmogelijkheden. De olie kan uit de peul gewonnen worden, het is een plantaardige grondstof voor veel menselijke voedselproducten én door het hoge eiwitgehalte met de juiste samenstelling zeer geschikt als diervoeder. Sojateelt staat in Nederland in de kinderschoenen. Een van de redenen is ons klimaat. Door de daglengte en de temperaturen zijn alleen vroegrijpe sojarassen geschikt om in Nederland te verbouwen.

Partijen in de Green Deal Soja in Nederland willen onderzoeken welke rassen geschikt zijn om hier te produceren. Door praktijkproeven uit te voeren en netwerken op te zetten willen ze de levensvatbaarheid van de sojateelt in Nederland toetsen. Het doel is dat soja als 3e of 4e gewas in de akkerbouw wordt ingezet én rendabele business cases oplevert. Voor een professionele productie van voldoende omvang is echter ook volume nodig. Daarom streven partijen naar een opbrengst van 30.000 tot 40.000 ton soja per jaar op een areaal van 10.000 hectare. De Rijksoverheid onderzoekt bovendien of sojateelt als vergroeningsmaatregel opgenomen kan worden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Beoogde resultaten

Doel van deze Green Deal is het creëren van aandacht voor, en het stimuleren van, de sojateelt. Concreet willen partijen: - het productieareaal voor soja in Nederland opschalen naar 10.000 hectare per jaar; en - de gemiddelde opbrengst van dit areaal verhogen naar minimaal 3500 kg/ ha.

Downloads