Solar Energy Application Centre

Samenvatting

In het kader van het Topgebied Energie is een innovation contract solar energy gesloten. Een van de pijlers van dit contract is de ontwikkeling van toepassingen. Daarnaast is onder dit topgebied een innovatiecontract Gebouwde omgeving gesloten. Het SEAC opereert als pijler onder beide innovatiecontracten. SEAC zet zich in voor de ontwikkeling van applicaties op het gebied van zonnepanelen en de gebouwde omgeving. Het gaat hierbij onder meer om dakontwerpen, geluidsschermen met zonnepanelen en systeemintegratie met (smart)grids. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen systemen ontwikkelen en testen bij het SEAC. Het SEAC verzorgt vervolgens de doorontwikkeling en de deploymentfase. De Rijksoverheid ondersteunt bij kennisverspreiding en zorgt voor toegang tot (internationale) netwerken. De Green Deal is bedoeld om de taken van SEAC op het gebied van kennisdisseminatie, kennisverwerving, handelsmissies en de human capital-agenda te ondersteunen. SEAC richt zich in eerste instantie op de kerntaken die zijn afgesproken in het innovatiecontract (R&D-projecten, productontwikkeling) en zal na verloop van tijd deze aanvullende taken zelfstandig moeten kunnen vervullen. Om in die nieuwe taken te groeien, is de in deze Green Deal beoogde ondersteuning gewenst.

Beoogd resultaat

Door deze Green Deal groeit de bekendheid van SEAC bij marktpartijen, krijgt het SEAC toegang tot kennis en netwerken en wordt naast concrete R&D-inspanningen ook de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen onderling versterkt.

Downloads