Sportvisserij Loodvrij

Samenvatting Green Deal 222

Partijen streven ernaar dat het gebruik van lood in de sportvisserij, inclusief het zelf verwerken van lood, binnen 10 jaar na ondertekening van deze Green Deal is gestopt.

Strekking

1.Partijen richten zich met deze Green Deal op het lood dat door sportvissers gebruikt wordt ter verzwaring van de lijn, in kunstaas en in voederkorven en dat regelmatig door verlies in het water terecht komt. Daarnaast richten Partijen zich op het zelf verwerken van lood door sportvissers.
2. De Green Deal geldt voor de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone.
3. Lood dat verwerkt is in andere sportvisproducten (hengels, molens, kleding) valt buiten de scope van deze Green Deal.

Beoogd resultaat Partijen zetten zich in om met een gezamenlijke en complete aanpak op grond van deze Green Deal in 2021 een reductie van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren van ten minste 30%.

Downloads