Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Stadsverwarming 2.0

Samenvatting Green Deal 120

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) geeft een tweede leven aan een traditioneel warmtenet. SVP neemt een biowarmtecentrale in gebruik als duurzame warmtebron voor het stadsverwarmingsnet. Met dit stadsverwarmingsnet worden op termijn 60.000 bewoners en 1.000 bedrijven van Purmerend van duurzame warmte en warm water voorzien. Dit komt neer op 75% van Purmerend. Staatsbosbeheer zal de biowarmtecentrale van biomassa voorzien. Deze biomassa komt uit regulier onderhoud van bossen, landschap en andere natuurterreinen. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatie van het distributienet en energiebesparing bij de eindgebruiker. Ook zal een onderzoek worden gedaan naar verduurzaming van de zogenaamde piekbehoefte. Zo zorgt deze Green Deal voor verbetering van het distributienet, onderzoek naar mogelijkheden om de piekvraag te verduurzamen en het energieverbruik bij afnemers te verlagen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van deze Green Deal is verduurzaming van de warmteproductie voor het stadsverwarmingsnet van Purmerend door het gebruik van een biowarmtecentrale die wordt gevoed met biomassa afkomstig uit onderhoud van Staatsbosbeheer. Samen met Staatsbosbeheer let SVP op de duurzaamheid van de gehele biomassaketen. De biowarmtecentrale zorgt voor een productie van 936.000 GJ duurzame warmte per jaar en draagt met een reductie van 28,9 miljoen m3 aardgas en 51.400 ton CO2-reductie vanaf het stookseizoen 2014-2015 bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het project van SVP is innovatief, heeft herhalingspotentieel en kan als voorbeeld dienen voor andere traditionele warmtebedrijven in Nederland. Tot slot dient het ook als scholingstraject voor leerlingen.

Downloads