Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Stichting Noordzeeboerderij

Samenvatting

De Stichting Noordzeeboerderij is begin 2012 opgericht door Ecofys, Hortimare en ATO en heeft als doel een proefboerderij voor zeewierteelt op de Noordzee te realiseren. Om economisch renderende zeewierboerderijen op termijn mogelijk te maken zijn kennisontwikkeling en ervaring nodig. In de komende jaren wil Stichting Noordzeeboerderij daarom in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten, overheid en het bedrijfsleven een proefboerderij van 1 km2 ontwikkelen op de Noordzee. Dit is een voorbeeldproject voor de biobased economy, dat ondersteuning nodig heeft op het gebied van netwerken en wet- en regelgeving. Algen en zeewieren zijn een belangrijke soort tweedegeneratiebiomassa. Ze concurreren niet met de voedselvoorziening. Als zeewierteelt geoptimaliseerd wordt, komt er veel meer biomassa beschikbaar voor biobased toepassingen en voor voeding, voeder, farma, cosmetica, chemie en energie.

Beoogd resultaat

Deze proefboerderij dient als incubator voor startende initiatieven en zal worden ingezet voor het onderzoeken, ontwikkelen, testen en demonstreren van concepten voor:

  • teelt van zeewier, in combinatie met kweek van vis en schelpdieren;
  • integratie van zeewierteelt met duurzame energieopwekking op zee;
  • innovatieve vormen van visserij binnen de zeeboerderij;

De proefboerderij bouwt voort op kennis en ervaring die is opgedaan in 2 SBIR-projecten (Small Business Innovation Research Programma):

  • een project waarin Ecofys samen met Eneco en andere partijen een modulair teeltsysteem voor zeewier ontwikkelt voor offshore- (wind)locaties;
  • een project waarin Hortimare met onder andere WUR, PRI en Imares de vermeerdering en veredeling van zeewier op open zee onderzoekt in ge├»ntegreerde aquacultuur met zalm.

Website

http://noordzeeboerderij.nl/

Downloads