Strategische energie-efficiency verbeteringen

Samenvatting Green Deal 044

De Vereniging Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging Nederlandse Gieterijen (AVNeG) hebben in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie een routekaart 2030 ontwikkeld. Om de ambitie uit de Routekaart te realiseren worden op korte termijn een aantal energie-efficiency verbetering projecten gestart:

  • Vloeibaar aluminiumtransport. Het gaat hier om beproeven en, afhankelijk van uitkomsten, implementeren van vloeibaar aluminiumtransport in de regio’s Noord-Nederland, Noord-Brabant en Limburg. Hiermee wordt bespaard op smeltenergie bij de productie van half- of eindproducten.
  • Gietlooploos gieten. Het gaat hier om beproeven van een nieuwe energie-efficiënte gietmethode waarbij vloeibaar ijzer onder druk in de gietmallen wordt gebracht. Voorzien wordt dat deze gietmethode breed toepasbaar kan zijn in de sector en nieuwe marktkansen biedt voor de NL gieterijen.
  • Duurzame Energie Centrale. Dit project wordt verder ingevuld in een afzonderlijke green deal.

Doel

Met de toepassing van vloeibaar aluminium transport en gietlooploos gieten in de sector is een jaarlijkse besparing op primaire energie mogelijk van 1,3 PJ.

Resultaat

Door andere prioriteiten zijn niet alle projecten van de grond gekomen. De Routekaart beoogt een verbetering van de energie-efficiëntie in 2030 met 50 procent ten opzichte van 2005 in de metallurgische industrie, de gieterijen en hun keten. Daarbij schetst de Routekaart een aantal projecten waarmee al binnen een paar jaar tegen relatief geringe kosten tot een forse energie-efficiëntieverbetering kan worden gekomen. Voor de brancheorganisaties VNMI en AVNeG was dit de eerste keer dat er zo intensief is samengewerkt. Deze samenwerking is alom als zeer positief ervaren.

Downloads