Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Teruglevering van Remenergie

Samenvatting Green Deal 145

De railsector besteedt veel aandacht aan vermindering van haar CO2-uitstoot. Begin 2011 bracht de Railforumkenniskring Duurzaamheid de CO2-voetafdruk van de Nederlandse spoorsector in beeld. Hieruit blijkt dat het spoor, inclusief bouw en onderhoud van infrastructuur en materieel, zeer duurzaam is in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten. Vanuit deze mooie uitgangspositie wil de railsector deze voetafdruk verder verkleinen. Daarbij is de grootste winst te behalen in het terugdringen van het energieverbruik van treinen. Een van de mogelijkheden om dit te verminderen is het elektro-dynamische rempotentieel. In tegenstelling tot elektropneumatische remmen (EP-remmen) waarbij remenergie verloren gaat omdat die wordt omgezet in warmte, wordt bij ED-remmen energie teruggeleverd aan het (bovenleiding)netwerk. Dit heet remblending. Veolia en NS zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om energie te besparen door meer energie terug te brengen in het bovenleidingnetwerk. Daarom starten NS en Veolia een pilot om aan de hand van ervaringen de mogelijkheden voor landelijke uitrol te onderzoeken. Bij een landelijke uitrol betrekken ze ook de spoor- en netbeheerder en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Beoogde resultaten

  • Duidelijk krijgen welke trajecten van het landelijke spoorwegennet zich lenen voor een verbeterde teruglevering van remenergie.
  • Duidelijk krijgen welke investeringen nodig zijn voor een landelijke toepassing.
  • Duidelijk krijgen wat de voordelen zijn van een landelijke toepassing.

Downloads