Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie

Samenvatting Green Deal 136

De textielservicesector wil in de komende 3 jaar 35% energie besparen, dan wel verduurzamen. Daarvoor gaat de sector in de komende 3 jaar 5 projecten realiseren. De projecten maken deel uit van de Routekaart Textielservice 2030, die de sector in 2011 heeft opgesteld. Bij de projecten gaat het voor het merendeel om het toepassen van beschikbare technieken binnen specifieke bedrijfsprocessen. Het gaat onder meer om het vaststellen van het benodigde energieprofiel binnen een textielservicebedrijf en het inregelen van technieken. De 5 projecten zijn:

  1. De toepassing van 15 zonnecollectoren en/of zon- PV-systemen bij 15 bedrijven. De toepassing van zonnecollectoren zal tot zeker 15 % verduurzaming van het energiegebruik van de sector leiden.
  2. De toepassing van 5 WKK-systemen en systemen voor waterrecycling. Dit leidt naar verwachting tot 10% verbetering van de energie-efficiency binnen de sector.
  3. Hygiëne en de rol van industriële reiniging. Doel is om binnen 3 jaar tot een certificatiesysteem te komen voor de hygiëne-eisen bij wasprocessen op lage temperaturen. De te realiseren energie-efficiency verbetering bedraagt zeker 5% binnen de sector.
  4. De start van 2 pilotprojecten met elektrisch transport voor binnenstedelijke distributie.
  5. Voor eind 2015 zullen 5 bedrijven zich inspannen om good housekeeping-maatregelen toe te passen.

Dit moet leiden tot 1% kostenbesparing per bedrijf en 5% energiebesparing per bedrijf.

Beoogd resultaat

De textielsector bespaart 35% energie de komende 3 jaar. Dat gebeurt voor het merendeel door beschikbare technieken toe te passen binnen specifieke bedrijfsprocessen. Daardoor vindt ook een brede uitrol van deze technieken binnen de sector plaats.

Downloads