Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Trias onderzoeksboring Westland

Samenvatting Green Deal 165

Om de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder te verduurzamen willen de tuinders gebruikmaken van aardwarmte uit de Triasaardlaag. Deze aardlaag bevindt zich ongeveer vier kilometer onder het aardoppervlak.

De temperatuur van het water uit deze aardlaag is circa 140 graden Celsius. Volgens de energiescan Westland gebruikt de gehele gemeente Westland op dit moment jaarlijks rond de 29,64 PJ warmte. Benutting van de Triasaardlaag kan in meer dan 80% van de warmtebehoefte voorzien, het resterende deel komt uit de Onderkrijt-aardlaag. Onzeker is of de Triasaardlaag geschikt is.

Boring moet daar uitsluitsel over geven. Pas dan is duidelijk of er voldoende water is, hoe poreus de aardlaag is en hoe het gesteld is met de waterdoorlatendheid van de aardlaag. Het uitvoeren van een onderzoeksboring naar de Triasaardlaag zorgt voor een beter inzicht in het geothermisch potentieel van deze aardlaag in het Westland.

Het project Trias onderzoeksboring Westland omvat een gecombineerde proefboring naar het Triasgesteente en het reguliere Onderkrijt (op circa 2,5 kilometer diepte). Als warmte uit het Triasreservoir niet economisch winbaar is, zal de eerste boring worden gebruikt voor de winnen van warmte uit het Onderkrijt.

Doel

Partijen willen onderzoeksboringen naar de Triasaardlaag realiseren. Hierdoor kunnen zij de potentie van de aardlaag in kaart brengen. Na vaststelling van de eigenschappen van de Triasaardlaag in de gemeente Westland zullen zij een geothermisch doublet (gesloten aardwarmtesysteem) realiseren voor de winning van aardwarmte.

Resultaat

Op 10 mei 2017 is na jarenlange voorbereidingen het startsein gegeven voor een zeer diepe aardwarmteboring in het Westland. Het is de eerste keer dat er in Nederland op vier kilometer diepte wordt geboord voor de winning van aardwarmte. Door gebruik te maken van warmte uit deze Triasaardlaag, wil de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder verduurzamen. Voor meer informatie, bekijk het filmpje Filmpje Trias Westland: Duurzame warmte uit Westlandse bodem .

Lees meer over de uitvoering en resultaten in het eindrapport.

Downloads