Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Turntoo

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is om via een inkoopexperiment binnen de Rijksoverheid, in samenwerking met Turntoo, te leren hoe performance based contracting werkt in de praktijk en wat daarbij wettelijke en bestuurlijke belemmeringen zijn. Voor de vormgeving van het inkoopexperiment wordt de kennis van Turntoo gebruikt. Performance based contracting is een concretisering van het sluiten van grondstoffenkringlopen. Dit bespaart Nederland kosten en maakt Nederland als grondstoffenarm land minder afhankelijk van grondstoffen in het buitenland. Performance based contracting is een nadere uitwerking van de Grondstoffennotitie. Op dit moment is het Nederlandse bedrijfsleven nog niet erg bekend met dit potentieel kostenbesparende idee. Daarnaast liggen er nog uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, die nog niet is aangepast op een circulaire economie. De gehanteerde constructies zoals Turntoo die voor ogen heeft, kennen verschillende wettelijke belemmeringen rond afval en eigendomsrechten. Alleen de Rijksoverheid kan deze belemmeringen wegnemen.

Beoogde resultaten

Dit project levert mogelijke kostenbesparingen in de bedrijfsvoering op voor de Rijksoverheid zelf. Daarnaast worden belemmeringen geïdentificeerd en aangepast, zodat het Nederlandse bedrijfsleven de constructies snel kan oppakken. Dit leidt tot:

  • kostenbesparing
  • nieuwe verdienmodellen door verschuiving naar het leveren van diensten met een hogere toegevoegde waarde
  • innovaties rond grondstoffenmanagement
  • minder afhankelijkheid van prijsvolatiliteit en schaarse grondstoffen uit het buitenland

Downloads