Tussen Fiets en Auto

Samenvatting

De initiatiefnemers voeren samen een haalbaarheidsstudie uit naar het ontwikkelen van betaalbare en duurzame, elektrisch aangedreven binnenstedelijke transportmiddelen, gepositioneerd tussen fiets en auto, met als oogmerk assembleren binnen Nederland.

Beoogd resultaat

Een haalbaarheidsstudie rond twee te ontwikkelen binnenstedelijke vervoersconcepten: het ene vervangt autokilometers en het andere vult de auto aan op de laatste kilometers. Bij gebruik in de binnenstad als vervanging van auto of scooter, leveren dergelijke concepten een significante bijdrage aan de luchtkwaliteit. De betrokken partijen stellen binnen de Green Deal de precieze uitvoeringsvorm(en) van de voertuigen en de optimale wettelijke, toelatings- en belastingtechnische positionering vast. Als de ontwerpen voldoen aan de eisen qua vermarktbaarheid, productiekosten en wetgeving, wordt een besluit genomen rond de feitelijke productontwikkeling. Het doel is om minimaal een van beide concepten binnen Nederland te assembleren en dit in Nederland en in het buitenland te vermarkten. Deze productontwikkeling en verdere vermarkting vallen buiten deze Green Deal.

Downloads