Utrechtse Energie!

Samenvatting

De Green Deal Utrechtse Energie! houdt het volgende in:

  • Het wegnemen van belemmeringen en ondersteuning van initiatieven voor duurzaam ondernemerschap binnen de gemeente Utrecht.
  • Het helpen uitwerken van nieuwe businesscases voor verduurzaming bij werkgevers.
  • Opzet en operationalisering van een warmte-koude-opslag-loket (WKO-loket) voor een versnelde haalbaarheidsanalyse, vergunningsproces, goede afstemming met provincie en waterschap en risicoreductie met betrekking tot waterverontreiniging.
  • Bevordering van zonnestroom in de gemeente door vergroting van afzetmogelijkheden bij zonnestroom op scholen. Zonnestroom is nog niet rendabel voor alle doelgroepen zoals bijvoorbeeld scholen. Door administratieve belemmeringen te overwinnen kunnen businesscases vergroot worden.
  • Stimuleren van energiebesparing op scholen, zowel in de schil als bij het gebruik.
  • Ontwikkeling van een aanpak die leidt tot minder en schonere mobiliteit van bij bedrijven. Bedrijven krijgen inzicht in hun CO2-footprint en de mogelijkheden om deze door mobiliteitsmaatregelen te verkleinen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De betrokken overheden zullen bedrijven voor hun inspanningen belonen door daarmee rekening te houden bij hun aanbestedings- en inkoopbeleid

Resultaten

De Green Deal Gemeente Utrecht was een brede deal die tot doel had de gemeente Utrecht op tal van vlakken te verduurzamen. Acties die zijn uitgevoerd zijn onder andere: bij 500 bedrijven zijn scans uitgevoerd om energiebesparende maatregelen in beeld te brengen; het investeringsfonds ‘Duurzame Bedrijvigheid is gelanceerd’. Hiervan zijn 11 projecten gefinancierd met een omvang van 1,7 miljoen. Eind 2012 heeft het Utrechts Archief een prijs gekregen als voorbeeldproject, omdat het van Label G naar Label A is gegaan. Op 13 scholen zijn lespakket over duurzame energie uitgerold. De gemeente Utrecht heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de methode voor het opstellen en verspreiden van een CO2-footprint voor mobiliteit bij werkgevers.

Downloads