Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Samenvatting 211

Voor de moes- en volkstuin, de eigen tuin en in en om het huis maken particulieren regelmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik hiervan ligt vast in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden (2009/128/EG) staat dat bij de verkoop van pesticiden aan particulieren de verplichting geldt dat informatie wordt verstrekt over de risico’s van het gebruik ervan voor de gezondheid en het milieu. Ook geldt er een informatieplicht over onder andere de gevaren, blootstelling en mogelijke alternatieve gewasbeschermingsmiddelen met minder risico’s.

De nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beschrijft maatregelen voor particulieren voor het veilig hanteren en bewaren van gewasbeschermingsmiddelen en het verwijderen van verpakkingen. Ook worden er maatregelen genoemd voor het verkleinen van de verpakkingsgrootte, het stimuleren van ready-to-use producten en verduidelijken en vereenvoudigen van etiketteksten. Met deze Green Deal willen de betrokken partijen zorgvuldig, verantwoord en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren stimuleren, de risico’s van het gebruik ervan beperken en het gebruik van alternatieve middelen bevorderen.

Beoogde resultaten

Partijen willen:

  • dat particulieren voldoende geïnformeerd en gemotiveerd zijn dat ze bij de voorkoming en bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden de volgende volgorde aanhouden: eerst preventieve middelen aanwenden, dan het probleem bestrijden met niet-chemische methoden en technieken en vervolgens de oplossing zoeken in gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijk risico
  • dat als particulieren kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen dat het gebruik ervan zorgvuldig, verantwoord en veilig is- de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren beperken
  • dat de sector innoveert in alternatieve middelen.

Downloads