Verbetering Afvalbeheer Caribisch gebied

Samenvatting

Saba tekende als eerste Caribische eiland de Green Deal Beter Afvalbeheer Caribisch Nederland. De Green Deal richt zich onder andere op het beter beheren en verwerken van een aantal afvalstromen: autowrakken, verpakkingen, autobanden, batterijen, vlakglas, elektrische apparaten en spaarlampen.

Sinds 10 oktober 2010 is Saba als een afzonderlijk openbaar lichaam deel van Nederland. Het afvalbeheer op het eiland had tot voor kort nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het lokale milieu. Door de geïsoleerde ligging is afvoeren van afval lastig. Het afval kwam terecht op de stortplaats of in een container met een open verbranding. Sinds 2013 werken de Rijksoverheid en Saba samen om het afvalbeheer te verbeteren.

Huishoudens op Saba kregen in 2015 twee containers, vanuit een samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén voor natte en niet herbruikbare afvalstromen zoals gft, luiers en hygiënische doekjes. Deze natte stroom wordt nu verbrand in een verbrandingsinstallatie. De tweede container is voor ‘droog’ afval. Bijvoorbeeld papier, plastic en elektrische apparaten. Het droge afval wordt gesorteerd op sorteerlijnen in de nieuwe milieustraat. Het gesorteerde afval wordt per soort klaargezet voor afvoer. Door deze verbetering in het afvalbeheer gaat er geen afval meer de afvalstort op. Verschillende Nederlandse partijen ondersteunen Saba bij de ingezette verbetering van het afvalbeheer. Zij stellen kennis en materialen beschikbaar om de kwantiteit en kwaliteit van monostromen te verbeteren. Daarnaast willen partijen onderzoek doen naar de herkomst van de monostromen en de mogelijkheden tot efficiënte transportmethoden.

Beoogd resultaat

Partijen willen het afvalbeheer op Saba verbeteren en een kennisplatform ten behoeve van het eilandbestuur vormen.

Downloads