Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Verbetering Afvalbeheer Caribisch gebied

Samenvatting

Partijen in deze Green Deal willen het afvalbeheer op Saba verbeteren en een kennisplatform ten behoeve van het eilandbestuur vormen.

Het afvalbeheer op het eiland had tot voor kort nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het lokale milieu. Door de geïsoleerde ligging is afvoeren van afval lastig. Het afval kwam terecht op de stortplaats of in een container met een open verbranding. Sinds 2013 werken de Rijksoverheid en Saba samen om het afvalbeheer te verbeteren.

De Green Deal richt zich onder andere op het beter beheren en verwerken van een aantal afvalstromen: autowrakken, verpakkingen, autobanden, batterijen, vlakglas, elektrische apparaten en spaarlampen.

Resultaten

De Green Deal is zonder resultaten beëindigd.

Downloads