Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Verduurzaming Scholen

Samenvatting Green Deal 169

Schoolbesturen moeten hun gebouwen verduurzamen en energie besparen. Dat verduurzaming noodzakelijk is blijkt uit de cijfers. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar.

Energetisch en ten aanzien van het binnenklimaat kunnen er grote stappen gezet worden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7 procent van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75 procent een energielabel C of lager. Een kwart van de gebouwen reikt zelfs niet verder dan energielabel G.

Partijen willen de realisatie van een gezonde en duurzame leeromgeving een extra impuls geven. Om dat te bereiken ontwikkelen ze verduurzamingsconcepten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast willen partijen leren van bestaande projecten en zelf pilotprojecten initiƫren.

Het doel is dat er meer kennis over verduurzaming van schoolgebouwen beschikbaar komt en deze kennis toepasbaar wordt. Daarnaast is er een wettelijke verplichting voor instellingen met een energieverbruik hoger dan 25.000 m3 gas en meer dan 50.000 kWh elektriciteit om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd vijf jaar of korter is. Gemeenten hebben de belangrijke taak hier toezicht op te houden. Vanaf 2020 geldt er bovendien de plicht om nieuwbouw energieneutraal te bouwen.

Beoogde resultaten

Partijen willen de realisatie van een gezonde leeromgeving een extra impuls geven. De samenwerking moet de volgende resultaten opleveren:

  • Inzicht in succesvolle bestaande initiatieven die opschaalbaar en repeteerbaar zijn.
  • Het opstellen van een toegankelijk overzicht van best practices op basis van het kwaliteitskader huisvesting basisonderwijs.
  • Instrumenten ontwikkelen die objectieve informatie opleveren voor opdrachtgevers.

Website

http://www.greendealscholen.nl

Downloads