Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Visserij voor een Schone Zee

Samenvatting Green Deal 171

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt verminderen. Vissersschepen zullen daarom afval zoveel mogelijk gescheiden opslaan en apart afgeven in Nederlandse visserijhavens. De afvalstromen die gescheiden worden zijn: huishoudelijk afval, het ’Fishing for litter’ afval (afval dat als bijvangst wordt gevangen) en afval uit de bedrijfsvoering en vistuig. Om de afvalketen te sluiten worden er logistieke maatregelen getroffen, zowel aan boord als in de havens. Er loopt een pilot met Big Bags aan boord voor de opslag van huishoudelijk afval. Deze pilot loopt eind 2014 af. De opgedane ervaringen worden meegenomen in de Green Deal. Een ander punt van aandacht is de logistiek en organisatiegraad in visserijhavens. Gekeken wordt hoe afval sneller verwerkt kan worden, of afval dichtbij de aanmeerplaatsen kan worden afgegeven én welke maatregelen effectief en financieel haalbaar zijn. Daarnaast willen de Green Deal-partijen meer bewustwording creëren door educatie. En zij sluiten aan bij een project dat een betaalbaar alternatief ontwikkelt voor pluis (polyethyleen draden die visnetten beschermen).

Beoogd resultaat

Vissersschepen zullen de drie afvalstromen aan boord houden en zoveel mogelijk apart afgeven in de Nederlandse visserijhavens. Om dat te bereiken worden best practices ontwikkeld. In 2020 leidt dit tot een inzamelstructuur voor de visserij en partijen verwerken dit in het havenafvalplan voor visserijhavens. In 2016 verwerken vijf visserijhavens de afvalstromen efficiënt en in 2020 geldt dit voor alle Nederlandse visserijhavens. Daarnaast willen partijen het huidige ‘Fishing for litter’ programma continueren en uitbreiden. In 2020 wordt 95% van het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig en ‘Fishing for litter’ afval, dat door vissersschepen in Nederland aan wal wordt gebracht, gerecycled of nuttig toegepast.

Website

KIMO Nederland en België

Meer weten?

Bekijk het jaarverslag 2017

Downloads