Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Vogelwerende Teelt Olifantsgras

Samenvatting

De partners in deze Green Deal onderzoeken of de teelt van olifantsgras (Miscanthus) ervoor kan zorgen dat de omgeving rond Schiphol onaantrekkelijk wordt voor ganzen en andere grotere vogelsoorten. Het groeiend aantal ganzen rond Schiphol dat nu op het boerenland afkomt, heeft een negatieve invloed op de vliegveiligheid. Daarnaast willen de partners met deze proef nieuwe grondstoffen voor Schiphol en de biobased economy telen en daarmee economische, innovatieve en duurzame perspectieven bieden. De partijen willen de vliegveiligheid rond Schiphol verbeteren en de concurrentiekracht van de boeren in de omgeving van Schiphol vergroten. Zij hebben er allemaal belang bij dat vliegen en landbouw naast elkaar kunnen bestaan. Dit initiatief past in een breder kader van verduurzaming van Schiphol waar het gaat om experimenten met vogelwerende gewassen.

Beoogde resultaten

  • Na afloop van het pilotproject weten de partijen of de teelt van olifantsgras een positieve invloed heeft op de vliegveiligheid.
  • Na afloop van de pilot weten de partijen of nieuwe grondstoffen economische, innovatieve en duurzame perspectieven bieden voor de boeren in de omgeving van Schiphol.

Downloads