Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en HTSP-campus

Samenvatting Green Deal  202

In 2008 besloot de gemeente Hengelo tot de oprichting van een gemeentelijk warmtenet. Het ‘warmteplan Hengelo-Enschede’ van 2016 geeft een goed beeld van de vaste warmtevraag en de verschillende restwarmtebronnen in de regio en beschrijft de gezamenlijke aanpak om de warmtevoorziening te verduurzamen.

Een van de bedrijven waar warmte vrijkomt is AkzoNobel. Het bedrijf beschikt over circa 3 Peta/Joule aan duurzame laagtemperatuur warmte, waarvan op korte termijn 0,5 Peta/Joule nuttig kan worden toegepast. Om deze warmte te benutten wordt het warmtenetwerk in Hengelo verbonden met AKZO/Nobel viaeen ‘backbone’, die wordt doorgetrokken naar de HTSP Campus. Het Warmtenet Hengelo levert daarmee een CO2- besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.550 tot 3.100 huishoudens. Bijzonder is dat de warmte die AkzoNobel levert een temperatuur van ongeveer 40 graden Celsius heeft. In het Warmtenet Hengelo wordt daarom gekozen voor een laag temperatuur warmtenet; decentraal worden warmteopwaardeerinstallaties aangelegd.

Doelen

Het doel is de verduurzaming en uitbreiding van het Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting van de HTSP-campus op het Warmtenet Hengelo. Partijen willen:

  • op korte termijn 2.500 ton CO2 per jaar besparen en op termijn 5.000 ton per jaar of meer
  • een landelijk voorbeeld van ‘warmtecascadering’ realiseren door de aanleg van een laagtemperatuur warmtenet dat industriële (duurzame) restwarmte benut; - de verduurzaming van het industrieterrein versnellen en een smart energy grid realiseren
  • de warmtevoorzieningsplannen voor de HTSP-campus ook als demonstratieproject gebruiken.

Resultaat

De Green Deal heeft er voor gezorgd dat er een gezamenlijke sprong gemaakt kan worden om de doelen te bereiken. Restwarmte stoom (hoge temperatuur) gaat van Twence naar AkzoNobel, en warm water (lage temperatuur) gaat van AkzoNobel naar de woonwijk. Daar wordt het opgewaardeerd van 400C naar 700C met warmtepompen. De warmte wordt sinds 2018 geëxploiteerd door Warmtebedrijf Hengelo BV (Gem en Ennatuurlijk).  Bij afronding van de deal waren 800 woningen en 17 bedrijven aangesloten.

Downloads