Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Waterstof Symbiose in de Delta Regio

Samenvatting Green Deal 194

Waterstof kan op veel terreinen ingezet worden: als brandstof, aandrijving voor elektrische auto’s, maar het wordt ook gebruikt voor het maken van kunstmest. Op dit moment gebruikt Dow de 4,5 kton/jaar waterstof die vrijkomt bij de krakerprocessen als brandstof voor het eigen productieproces. Het nabijgelegen Yara gebruikt waterstof als grondstof voor kunstmest. Dit is een proces dat veel energie kost. Maar ook het bedrijf ICL-IP dat bronderivaten produceert heeft waterstof nodig. Op dit moment wordt de waterstof via de weg en het water aangevoerd.

Door de drie fabrieken met elkaar te verbinden en de waterstof die als restproduct vrijkomt bij Dow te gebruiken als grondstof verwachten de bedrijven veel energie te besparen. Bovendien is het een hoogwaardig gebruik van de waterstof. De partijen zullen gebruikmaken van de bestaande leidinginfrastructuur van GTS. Door de waterstof door de oude leiding te transporteren neemt het vervoer via weg en het water af. Dit is veiliger en beperkt de CO2-emissie.

Om de doelen te realiseren hebben partijen de overheid nodig. Bijvoorbeeld om te toetsen of dit transport mogelijk is binnen de bestaande wetgeving óf dat de ministeriële regeling aangepast moet worden. Kijken naar de wettelijke mogelijkheden is dan ook de eerste actie die uitgevoerd zal worden. Partijen zullen tevens in overleg treden met de Belastingdienst over de Energiebelasting en met GTS over de prijzen voor transport. De verwachting is dat de waterstof symbiose halverwege 2017 operationeel is.

Het project Waterstof Symbiose Delta Regio is de eerste industriële samenwerking binnen het Smart Delta Resources Platform. Het Platform stimuleert de omslag naar een industrie die economisch sterk en minder afhankelijk is van fossiele energie en schaarse grondstoffen.

Resultaten

Partijen beogen door de realisatie van de waterstof symbiose: 

  • forse besparingen te realiseren in het energieverbruik. Geschat wordt circa 0,15 PJ (dat staat gelijk aan het gasverbruik van ongeveer 3.000 huishoudens)
  • de CO2-emissie te reduceren met 10.000 ton per jaar
  • bij te dragen aan de externe veiligheid door de afname van het wegtransport voor waterstoflevering.

In de tweede fase zal gekeken worden naar opschalingsmogelijkheden voor waterstof symbiose en naar een regionale waterstofrotonde met andere industriële partijen.

Artikel

Waterstofleiding Dow naar Yara in gebruik genomen

Downloads