Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Wingssprayer

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is minimaliseren van de milieubelasting bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De Wingssprayer is een nieuwe toepassingstechniek voor gewasbeschermingsmiddelen die door een ‘wing’ – gemonteerd bij de spuitdoppen – luchtwervelingen veroorzaakt die ervoor zorgen dat vrijwel al het middel op het gewas terechtkomt. Doordat het niet wegwaait (vrijwel geen drift), komt er veel minder in grond- en oppervlaktewater terecht. De Rijksoverheid verkent of in het kader van het Activiteitenbesluit een nieuwe categorie met een hoger driftreductiepercentage (bijvoorbeeld 99%) kan worden opgenomen. Dit is essentieel voor implementatie van deze nieuwe toepassingstechniek. Verder wordt gekeken of met de bestaande onderzoeksresultaten van Wageningen UR de claim van 99% driftreductie kan worden onderbouwd. Als blijkt dat de Wingssprayer in die nieuwe categorie kan worden opgenomen, dan kan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) deze techniek meenemen in de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Beoogd resultaat

De Wingssprayer kan bijdragen aan de verduurzaming van de productie van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. In december 2012 is er – indien mogelijk – een nieuwe categorie in het kader van het Activiteitenbesluit voor technieken met een hoog driftreductiepercertage (>99%). In juni 2013 is de Wingssprayer een erkende driftreducerende techniek in het kader van het Activiteitenbesluit.

Downloads