Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Autodelen II afgerond

Deelauto
Nieuws |

De Green Deal Autodelen II heeft gemeenten geholpen bij het stimuleren van autodelen. Kansen voor verbetering liggen bij de samenwerking tussen lokale overheden en aanbieders van deelauto’s, meldt kennisplatform CROW in een recent verschenen evaluatie.

Autodelen

De Green Deal Autodelen II ging in 2018 van start en haakt aan op het Klimaatakkoord. De Green Deal heeft als doel gemeenten, aanbieders van deelauto's en andere partijen te helpen bij het gebruiken en het vergroten van het aantal deelauto’s. In 2021 liep deze Green Deal af. Met succes: onderzoek van CROW laat zien dat de deelnemende gemeenten een grotere toename van deelauto’s hebben dan gemeenten die geen onderdeel uitmaakten van deze Green Deal.

Het beoogde aantal autodeelgebruikers werd in maart 2020 behaald. Ook het onder de aandacht brengen van autodelen bij decentrale overheden is gelukt. De Toolkit Autodelen en het trainingstraject, beide onderdelen van deze Green Deal, leidden tot meer kennis bij zo’n 50 gemeenten.

Samenwerking kan beter

Overheden hebben het netwerk van de Green Deal onvoldoende betrokken bij het maken van beleid en autodeelinitiatieven. Ook promoties en evenementen om (zakelijke) eindgebruikers te werven hadden succesvoller kunnen zijn door betere samenwerking. De volledige evaluatie van CROW lees je hier.