Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Nieuwe Green Deal voor meer zelfvoorzienende eiwitteelt

Kikkererwten
Nieuws |

Om in de behoefte aan plantaardig eiwit te voorzien wil de Europese Unie minder afhankelijk worden van de import van (vaak niet-duurzame) eiwitrijke gewassen, zoals soja. Daarvoor ondertekenden minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 55 andere partners uit verschillende schakels van de keten op donderdag 14 juli 2022 de nieuwe Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Deze Green Deal draagt bij aan de Nationale Eiwitstrategie. Het versterkt de mogelijkheden voor de teelt, verwerking en afzet van plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem voor consumptie door mensen.

De nieuwe Green Deal Eiwitrijke Gewassen heeft meerdere doelen:

  • Nederland meer zelfvoorzienend maken in nieuwe en plantaardige eiwitten
  • Een gezond verdienmodel creëren voor meer Nederlandse telers van eiwitrijke gewassen
  • De verkoop van levensmiddelen met in Nederland geteelde eiwitten vergroten
  • Een groter aandeel van in Nederland geteelde plantaardige eiwitten in levensmiddelen
  • Een goede samenwerking in de hele keten: van veredelaar en teler tot en met  de verwerkers en detailhandel. Een gesloten kringloop is hierbij het uitgangspunt.

De Nationale Eiwitstrategie

In december 2020 presenteerde de minister van LNV de Nationale Eiwitstrategie (NES). De NES heeft als doel om de Nederlandse zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en plantaardige eiwitten de komende 5 tot 10 jaar te vergroten. Dit moet gebeuren op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en omgeving. De Green Deal Eiwitrijke Gewassen is hier een onderdeel van.

Keten: van veredelaar tot en met detailhandelaar

Niet vaak wordt er met zoveel partners in een Green Deal samengewerkt. 56 partijen uit de gehele keten zijn aangesloten: van veredelaar en telers tot en met verwerkers en detailhandel. Via de afspraken in de Green Deal werken deze partijen in wisselende samenstelling aan de realisatie van beschreven inzet en activiteiten. De Green Deal loopt tot 14 juli 2025. Op de pagina Green Deal Eiwitrijke Gewassen staat de volledige lijst van deelnemende partijen. Partijen die willen toetreden tot de Green Deal Eiwitrijke gewassen kunnen contact opnemen met Foodvalley NL, partner en voorzitter van de stuurgroep.