Zeeland vervoert waterstof grootschalig via oude watergasleiding

Aanleg van een leiding om waterstof te vervoeren
Nieuws |

Een niet meer gebruikte hoofdgastransportleiding in Zeeuws Vlaanderen wordt sinds eind november gebruikt voor het transport van waterstof. De leiding van twaalf kilometer lang loopt van Terneuzen naar Sluiskil. Zo ontstaat een verbinding tussen de bedrijven Dow Chemical, Yara en ICL-IP (meststoffenfabrikanten).

Het project komt voort uit de Green Deal Waterstofsymbiose in de Deltaregio, en moet een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule per jaar opleveren. Daarnaast bespaart het nu al 10.000 ton aan CO2-uitstoot. Maar dat moet nog meer worden.

Waterstofrotonde

De Zeeuwse waterstofleiding brengt waterstofgas uit de kraakinstallaties van Dow naar Yara. Yara gebruikt het als de grondstof voor producten, zoals ammoniak. Ook ICL-IP kreeg een aansluiting op de leiding en zal later ook waterstof gaan afnemen. Transport via de oude hoofdgastransportleiding is niet alleen direct en praktisch. Het is daarnaast is goedkoper, veiliger en schoner dan over de weg of het water. De Green Deal heeft als doel uiteindelijk een ‘waterstofrotonde’ te ontwikkelen met andere industriële partijen. En om waterstof grootschaliger in te zetten

Net Gasunie vaker gebruiken

Het is de bedoeling dat de leidingen van Gasunie in de toekomst vaker ingezet worden om energiedragers als waterstof en groen gas te vervoeren. Gasunie streeft ernaar dat dit netwerk in 2030 een capaciteit van 10 gigawatt of meer heeft. Rond die tijd moet waterstof  grotendeels groen geproduceerd kunnen worden. Ook moeten de technische ontwikkelingen zover zijn dat grootschalige toepassing in industrie en transport mogelijk is.  

Groene, blauwe en grijze waterstof

Er zijn verschillende manieren om waterstof te produceren. Groene of duurzame waterstof wordt verkregen door duurzame elektriciteit uit wind en zon in te zetten. Water wordt met die stroom met behulp van elektrolyse gesplitst in waterstof en zuurstof. Daarnaast is er zogenaamde grijze waterstof, waarvoor aardgas de energie levert. Als de CO2 die daarbij vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden, is er sprake van blauwe waterstof.

Routekaart voor waterstof

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde een routekaart op. Om de technologie snel te ontwikkelen en Nederland een koppositie te geven, kan grijze waterstof op de korte termijn worden ingezet. Blauwe waterstof krijgt dan een rol op de middellange termijn.  Einddoel is de inzet van zo veel mogelijk groene waterstof. Uiteindelijk moet waterstof een belangrijke rol krijgen in de Nederlandse energieopwekking en de industrie. Het is een duurzaam alternatief voor koolstofhoudende energiedragers.  Denk bijvoorbeeld aan diesel in vrachtwagens en schepen, en voor veeleisende elektrische oplossingen, zoals treinverkeer. Daar zijn batterijen niet toereikend.

Landurige opslag mogelijk

Uiteindelijk kan waterstof ook als autobrandstof dienen. In de bebouwde omgeving kan het ook aardgas vervangen. Waterstof koppelt bovendien producenten en markten aan elkaar, zoals windparken voor de kust en de chemische industrie. Die kan waterstof inzetten voor de opwekking van warmte, en als grondstof. Waterstof kan ook langdurig en grootschalig worden opgeslagen. En daardoor getransporteerd worden via het bestaande aardgasnet.

Meer weten?

Green Deal Waterstof Symbiose in de Delta Regio