Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Afvalvrije Festivals

Samenvatting

De 934 Nederlandse festivals trekken per jaar 26,7 miljoen bezoekers. Per persoon blijft er gemiddeld 2,33 kilogram afval achter op de festivalterreinen. Festivalorganisatoren, Nederland Schoon en de Rijksoverheid hebben in deze Green Deal de handen ineen geslagen om de afvalstromen te beperken, beter te scheiden en te verwerken en zwerfafval te voorkomen. Daarbij werd gekeken naar de eigen organisatie én hoe bezoekers positief beïnvloed kunnen worden om bewust met afval om te gaan.

Resultaten

De Green Deal Afvalvrije Festivals heeft veel waardevolle kennis en kennisuitwisseling op het gebied van het voorkomen van afval op festivals opgeleverd.  Tijdens diverse pilots werd gekeken welke maatregelen wel en niet werken én onder welke voorwaarden. De opgedane kennis is gebundeld in de ‘Toolkit Afvalvrije Festivals’. De toolkit is terug te vinden op de website van greenevents en op de website van plasticpromise. Omdat de manier waarop met grondstoffen wordt omgegaan enorm in beweging is, wordt de toolkit regelmatig voorzien van updates.

Op 18 oktober 2019 is de Green Deal Circulaire festivals gesloten waarmee voortgebouwd wordt op de Green Deal afvalvrije festivals. Hierin werken Europese festivals samen aan circulariteit voor een breed scala aan thema’s (waaronder energie en water) in 2025.

Website

Green events

Amsterdam dance event

Downloads