Afvalvrije Festivals

Over Green Deal Afvalvrije Festivals

De Nederlandse evenementenbranche is met meer dan 700 festivals en 21 miljoen bezoeken per jaar een belangrijke sector voor de economie. Festivals kunnen een grote bijdrage leveren aan reductie in de milieubelasting. Festivalorganisatoren hebben bovendien een enorm bereik en willen zo bewustwording en gedragsverandering stimuleren bij bezoekers en medewerkers. De Green Deal Afvalvrije Festivals is een afspraak tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de acht grote Nederlandse festivalorganisatoren Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future, Zwarte Cross en de organisaties Stichting Nederland Schoon en Green Events Nederland. Doel: festivals verduurzamen door afval te verminderen, beter te scheiden en meer te recyclen.
 

Over ADE

ADE Green is een officiële sub-conferentie van Amsterdam Dance Event (ADE), gepresenteerd door ID&T en ADE in samenwerking met Julie's Bicycle, the Green Music Initiative, Go Group en Green Events Nederland. ADE Green is een middag gevuld met positieve voorbeelden, praktische oplossingen en debatten over het onderwerp duurzaamheid en sociaal bewustzijn.

Pluk is een nieuw platform met scherpe deals voor bijzondere producten, diensten en evenementen, die ook nog eens duurzaam zijn. Vanaf oktober 2015 komen consumenten op verschillende plekken deze goede deals tegen met een goed verhaal. Bijvoorbeeld op de winkelvloer, evenementen, op social media en in de krant. De deals worden verzameld op Pluk.nl waar je naast het goede verhaal achter de deal ook bij de deal passende tips, video’s en interviews vindt. Zo willen Natuur & Milieu, Milieu Centraal en ministerie van Infrastructuur & Milieu samen met bedrijven, organisaties en goede duurzame initiatieven mensen verleiden tot duurzame(re) keuzes.

Over WasteBoards

WasteBoards is een nieuw initiatief van Plastic Whale, the plastic fishing company. Zij hebben een techniek ontwikkeld om skateboards te maken van de doppen van PET-flessen. Het komende jaar zullen op festivals doppen worden verzameld om hier ter plekke in haar WasteBoard Bakkerij skateboards van te maken. Op deze manier wordt festivalplastic hergebruikt.

Samenvatting Green Deal 187

De 700 Nederlandse festivals trekken per jaar 21 miljoen bezoekers. Per persoon blijft 2,33 kilogram afval achter op de festivalterreinen. Festivalorganisatoren, Nederland Schoon en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om de afvalstromen te beperken, beter te scheiden en te verwerken. En zij willen zwerfvuil voorkomen. Daarbij kijken zij naar de eigen organisatie én de wijze waarop zij bezoekers positief kunnen beïnvloeden om bewust met afval om te gaan. Festivals hebben met een aantal afvalstromen te maken. Etensresten, sigarettenpeuken, flyers, poncho’s, zwerfafval, campingspullen en plastic zijn enkele voorbeelden. Door afval beter te scheiden – zowel front als back stage – is het beter recyclebaar en is het bijvoorbeeld mogelijk GFT-afval te composteren. Daarnaast willen de organisatoren het cateringafval beperken. Het gebruik van hardcup bekers biedt dan mogelijkheden. Diverse festivals willen dit onderzoeken. Samen willen de ondertekenaars op een efficiënte en effectieve manier het afvalprobleem tackelen. Tijdens diverse pilots wordt gekeken welke maatregelen wel en niet werken én onder welke voorwaarden. Goede voorbeelden kunnen door andere festivals worden uitgerold. Ook worden diverse instrumenten ontwikkeld om effecten te meten. Bekend is bijvoorbeeld hoeveel kilo afval er op de terreinen achterblijft, maar van zwerfvuil is dit minder inzichtelijk. Daarom wordt binnen deze Green Deal een goed meetinstrument ontwikkeld om de afvalproblematiek rond festivals inzichtelijk te maken. ’Lessons learned’ instrumenten en andere uitkomsten worden samengebracht in een toolkit. Dit is een leidraad voor festivalorganisaties om de aanpak ‘Van Afval Naar Grondstoffen’ (VANG) vorm te geven.

Beoogd doel

Hoofddoel is om op festivals de hoeveelheid afval te verminderen, te scheiden en beter te recyclen. Om dat te bereiken is afgesproken dat:

  1. De hoeveelheid restafval boven 1 kg per bezoeker per festivaldag van 12 uur vermindert in 2018 met minimaal 25% ten opzichte van 2014.
  2. In 2018 minder zwerfafval op festivals en in de directe omgeving gevonden wordt dan in 2016.
  3. Minimaal drie festivals voeren in 2018 systemen in voor het hergebruik van hardcup drinkbekers en banners.
  4. 50% van al het afval wordt in 2018 gescheiden ingezameld.
  5. Van de ingezamelde kunststoffen wordt minimaal 50% gerecycled in 2018.
  6. Kennis opgedaan in de Green Deal wordt in 2018 algemeen beschikbaar gesteld.

Website

Green events

Amsterdam dance event

Downloads