Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat

Samenvatting

De vraag die centraal staat in het blok voor blok project Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat, is of het mogelijk is om een slim renovatiemodel te ontwikkelen. Een model dat geschikt is voor alle woningtypen, dat geïmplementeerd kan worden als de woning bewoond is, en dat mede dankzij effectieve bewonersparticipatie tot draagvlak onder bewoners kan leiden. Het doel is om één complex snel te verduurzamen in bewoonde staat, binnen een periode van vier maanden, waarbij bewoners maximaal 5 dagen uit de woning zijn en de toegepaste maatregelen tot minimaal 45% energiebesparing leidt.

Filmpje

Blok voor blok: eindresultaten

Downloads