Circulair Inkopen 2.0 - van pilot naar opschaling

Samenvatting Green Deal 223

Doel

Partijen leveren met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0, als ‘lerend netwerk’ een bijdrage aan het versnellen en realiseren van een circulaire economie in Nederland door middel van het inkoopinstrument.

Subdoelen

1. Partijen doen praktische ervaring op met circulair inkopen als ‘hefboominstrument’ aan de hand van circulaire inkooptrajecten als pilots en delen deze ervaring onderling en met anderen als geleerde lessen. Partijen streven daarbij naar een betere benutting van dit instrument om de circulaire economie te bevorderen;

2. Partijen promoten en stimuleren door hun voorbeeldgedrag een positieve houding bij private en publieke organisaties om circulair inkopen praktisch toe te passen als instrument om de principes van de circulaire economie in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren;

3. Partijen gebruiken de activiteiten en het netwerk van deze Green Deal om inzicht te krijgen in en oplossingen te vinden ter bevordering van een succesvolle opschaling in organisaties na een eerste pilot van een circulair inkooptraject.

Werkwijze Green Deal Circulair Inkopen 2.0

1. De circulaire inkooptrajecten van Inkopende Deelnemers tijdens de looptijd van deze Green Deal vormen voor Partijen pilots om praktische ervaring met circulair inkopen als ‘hefboominstrument’ op te doen.

2. Partijen verkrijgen op basis van deze inkooptrajecten inzicht in vraagstukken en oplossingen rondom circulair inkopen, de opschaling daarvan en andere knelpunten.

3. Partijen delen en ontsluiten de inzichten en ervaringen met betrekking tot succes- en faalfactoren voor circulair inkopen uit deze inkooptrajecten met andere private en publieke inkopende organisaties.

4. De informatie- en gegevensuitwisseling tussen Partijen onderling of met anderen in het kader van deze Green Deal vindt plaats binnen de relevante wettelijke kaders en daarbij wordt geen concurrentie- of privacygevoelige informatie uitgewisseld.

Website

Green Deal Circulair inkopen

Downloads