Duurzame zorg voor gezonde toekomst

Samenvatting Green Deal 226

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast draagt de zorgsector bij aan milieueffecten en klimaatverandering. Zij is namelijk een van de vervuilers. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is in het belang van de zorgsector.

De eerste Green Deal van de zorgsector – ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ uit 2015 – heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van die eerste Green Deal gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Als gevolg hiervan hebben de bij de deal betrokken omgevingsdiensten, gemeenten en zorginstellingen elkaar versterkt in hun streven naar duurzaamheid.

Het groeiend besef van de urgentie in de gehele maatschappij en het voornemen van het kabinet Rutte III om te komen tot een Klimaatakkoord rechtvaardigt een nieuwe Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’ die het verduurzamen van de zorgsector op vier essentiële thema’s in een stroomversnelling brengt.

Een gezamenlijke inspanning van alle Partijen is noodzakelijk om die versnelling voortvarend aan te pakken. Bewustwording bij bestuurders van zorginstellingen, maar ook bij zorgverleners, patiënten en cliënten is voorwaarde om te verduurzamen. Goede voorbeelden kunnen hierbij helpen.

Beoogde resultaten

Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.

De partijen van de Green Deal verduurzamen de zorg door:

  • de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
  • circulair werken te bevorderen
  • de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
  • het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Congres Duurzame Zorg 'Green Deal zorg 2.0'

Ieder jaar wordt er een congres georganiseerd over Duurzame Zorg. Bekijk de video om een indruk te krijgen van dit congres.

Contact

Heeft u vragen over de Green Deal of wilt u zich aanmelden als partner? Dat kan via het e-mail adres: duurzamezorg@minvws.nl

U vindt ons op Twitter via: @duurzamezorg

Abonneer u op de nieuwsbrief Duurzame Zorg.

Website

Bij Rijksoverheid en duurzame zorg vindt u meer informatie en welke partijen meedoen

Rijksoverheid en duurzame zorg

Lees het nieuwsbericht 'Verduurzaming van de zorg ontspringt ook op de werkvloer' (bericht van december 2020)

Downloads