Duurzame zorg voor gezonde toekomst

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van mensen. De zorgsector heeft ook zelf invloed op het milieu en het klimaat. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot.

De eerste Green Deal van de zorgsector uit 2015 heeft een brede beweging in gang gezet. Zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn door deze Green Deal gemotiveerd tot het verduurzamen van de zorgsector. Hierdoor hebben de betrokken omgevingsdiensten, gemeenten en zorginstellingen elkaar versterkt in hun streven naar duurzaamheid.

Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie en het Klimaatakkoord ontstond de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst die het verduurzamen van de zorgsector op vier onmisbare thema’s versnelt. De deelnemers aan de Green Deal verduurzamen de zorg door:

  • de CO2-uitstoot van de zorgsector terug te dringen
  • circulair werken te bevorderen
  • de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
  • het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert

Hiervoor is een gezamenlijke inspanning nodig. Bewustwording bij bestuurders van zorginstellingen, maar ook bij zorgverleners, patiënten en cliënten is een voorwaarde voor verduurzaming. Goede voorbeelden kunnen hierbij helpen.

Resultaten

De Green Deal helpt de zorg groener te maken. Om te beoordelen hoe dit instrument functioneert is de Green Deal geëvalueerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 februari 2022 de Tweede Kamer via een rapport geïnformeerd over deze evaluatie. In de Kamerbrief schrijft de minister dat hij later in het voorjaar van 2022 inhoudelijk reageert op de uitkomst.

De komende periode werken de partners uit de zorgsector en het programma Duurzame Zorg verder aan het verduurzamen van de zorg. De uitkomsten van de evaluatie van de Green Deal worden daarbij meegenomen. Dat de verduurzaming van de zorg ook na afloop van het programma Duurzame Zorg verder gaat, staat buiten kijf. Of een nieuwe Green Deal daar een onderdeel van is en wat de rol van het Programma Duurzame Zorg daarbij is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Contact

Heeft u vragen over de Green Deal of wilt u zich aanmelden als partner? Neem dan contact op via duurzamezorg@minvws.nl.

Downloads